Politika

Kandidát Zelených do senátu Martin Mach: "Neziskový sektor si zaslouží podporu"

Jedním z kandidátů v senátním obvodu Mělník, kteří projevili zájem se představit neratovickým voličům na stránkách Neratovin, je Martin Mach, kandidát Strany zelených. Proto s vítězem prvního ročníku soutěže Komunální politik roku v roce 2015 přinášíme krátký rozhovor.
Lidé v Neratovicích tě příliš neznají. Mohl by ses jim představit?

V Neratovicích mě zajisté znají alespoň horolezci, kteří rádi jezdí k nám na Kokořínsko do skal, nebo volejbalisté, protože jsem mnoho let jezdil s mšenským týmem do Neratovic na turnaje zimní okresní ligy, než mne zradila kolena.

Ostatním, kteří mne neznají, se rád představím. Narodil jsem se dva měsíce před okupací naší země „spřátelenými armádami“, z nichž jedna tu otravovala až do mého ukončení vysoké školy.

První kontakty s politikou jsem zažil právě na VŠE v Praze v roce 1989, kdy jsem se účastnil „Palachova týdne“ a poté byl koncem roku jedním z předáků studentské okupační stávky.

Poté jsem pracoval v soukromém sektoru jako specialista v IT a telekomunikačních technologiích. Ve Mšeně jsme se v roce 2006 již nemohli dívat na špatnou ekonomickou situaci a stagnaci města, a tak jsme spolu s dalšími aktivními lidmi vstoupili do politiky. Získali jsme důvěru lidí a já jsem se stal starostou.

Poslední 3 volební období jsi zastával funkci starosty města. Co se ti podle tvého názoru v této práci podařilo a čeho jsi naopak chtěl dosáhnout, ale zatím se to nepodařilo?

V našem případě bylo nutné okamžitě po nástupu vyhrnout rukávy a pustit se do práce. Město jsme vyvedli z dluhů a nasměrovali k rozvoji. Určitě dnes kladně hodnotím zejména obnovu železniční trati Mělník – Mšeno, výstavbu internetové sítě na Kokořínsku, rekonstrukce škol a domova seniorů, revitalizaci náměstí, obnovu ulic, výstavby sportovišť, rekonstrukci sokolovny, obnovu cest v krajině a alejové výsadby, stavby kanalizací a vodovodů.

Město získalo mnoho ocenění za naše snažení. Takže něco se povedlo. Jenže zejména hluboké podfinancování infrastruktury z totalitních dob budeme dohánět ještě velmi dlouho. Musíme obnovovat téměř stoleté vodovodní řady, dostavovat kanalizaci, pokračovat v plošné rekonstrukci osvětlení a rozhlasu, pokračovat v rekonstrukcích škol a samozřejmě komunikací. A investovat také do obnovy bytových domů.

Proč si myslíš, že by lidé v Neratovicích měli volit zrovna tebe?

Domnívám se, že výsledky mé práce ve Mšeně, i celoživotní konzistentní postoje, jsou zárukou toho, že budu důstojným reprezentantem regionu v Senátu. Mám připraveno i několik legislativních návrhů a chtěl bych je prosadit.

Kromě legislativní práce bych rád pomáhal s řešením regionálních problémů, tzv. „otvíral dveře“ starostům a organizacím z regionu u vyšších instancí. Na Mšensku takto spolupracuji s českolipským senátorem Voseckým a nese to skvělé výsledky.

A jak bys odpověděl těm, kteří odmítají volit kandidáty SZ, neboť si je někdy spojují s tzv. „ekoteroristy“ ?

Toto označení se vžilo zřejmě pro některé radikální aktivisty, kteří bránili různým stavbám, někdy oprávněně, jindy nesmyslně. Já se považuji za liberála s výrazným vztahem k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji. Nejsem aktivista, nýbrž konstruktivní a kreativní politik.

Co bys chtěl jako senátor prosadit? Na co se chceš zaměřit?

Zejména bych rád zavedl možnost darování části daně z příjmu fyzických osob, takzvané daňové asignace, ve prospěch spolků, nadací aj. – tedy neziskovému sektoru.

Pomohlo by to rozvoji komunitního života, ale zároveň by to bylo jedním z pilířů zlepšení financování mládežnického sportu. Tím se chci také zabývat, protože celý systém financování sportu je nyní v rozvalinách a jsou s ním nyní velké problémy.

Jaké rozdíly svých postojů oproti postojům Vašich hlavních konkurentů v senátních volbách byste vyzdvihl?

Přiznám se, že se soustředím na svou práci. Postoje dalších kandidátů nesleduji, nestíhám to. Myslím si ale, že předností nás kandidátů – starostů jsou rozsáhlé zkušenosti a možnost voličů ověřit si výsledky naší dosavadní práce.

Související články

Back to top button