Komunální politika

Vodní lyžování za motorovým člunem na pískovně bude

Na svém zasedání dne 27. srpna schválila Rada města povolení k využívání části vodní plochy mlékojedské pískovny pro vodní lyžování za motorovým člunem.
Na základě podnětu Osadního výboru Mlékojedy a zřejmě také České rybářského svazu využila starostka města Lenka Mrzílková (Neratovice jinak) svého práva a pozastavila platnost usnesení rady, které povolení udělilo.
Umožnila tak zastupitelstvu města, aby toto usnesení Rady města zcela zrušilo, a tím vlastně zamezilo provozování vodního lyžování na mlékojedské pískovně.
Pro zrušení usnesení ale bylo většinu všech zastupitelů, včetně nepřítomných, tedy celkem 11 hlasů.
Pro zrušení povolení nakonec hlasovalo 9 z 16 přítomných zastupitelů, což k jeho zrušení nestačilo.
Příští letní sezónu tak budou na mlékojedské pískovně k vidění vodní lyžaři vlečení za lano motorovými čluny.
Poznámka pod čarou:
Rada města má pravomoc rozhodovat o takovém povolení. Nicméně mohla toto rozhodnutí nechat na zastupitelstvu. V takovém případě by pro jeho schválení bylo potřeba 11 hlasů a na středečním zastupitelstvu by neprošlo.
V tomto případě rada města povolení schválila. Následně jej paní starostka pozastavila. Zastupitelstvo tak nehlasovalo o udělení povolení, ale naopak de facto o zrušení povolení. Hlasy 11 zastupitelů tak byly potřeba ke zrušení povolení.
Proto povolení provozovat vodní lyžování platí, ačkoliv podstatně více zastupitelů hlasovalo pro zrušení tohoto povolení než pro jeho zachování.
ScreenShot193

Související články

Back to top button