Komunální politika

Únik chemikálií ze Spolany a opakovaná neschopnost města řádně informovat

Dnes došlo k dalšímu úniku chemických látek ze Spolany. Podle kusých informací z mnoha různých zdrojů jde opět o únik olea, stejně jako v minulém případě.

Při minulém úniku Spolana nezvládla informovat ani vedení města a na návrh Budoucnosti pro Neratovice zastupitelstvo jednomyslně schválilo usnesení, které pověřilo starostu města zjednat nápravu v komunikaci Spolany s městem v případě dalších úniků nebezpečných látek nebo podezření, že k úniku došlo.

K nápravě ze strany Spolany tedy zřejmě došlo a vedení města bylo informováno.

Co ovšem opět příliš nezafungovalo, byla komunikace města s jeho obyvateli.

Město má 4 hlavní komunikační kanály, kterými může občany urychleně informovat – svůj web, svoji facebookovou stránku, mobilní rozhlas a pouliční tlampače. V případě takovéto události by mělo použít všechny čtyři.

Při dnešní mimořádné události ale využilo pouze pouličních tlampačů.

Každý z těchto komunikačních kanálů má své výhody a nevýhody.

Ty mají tu výhodu, že mnoho obyvatel města slyší, že probíhá hlášení. Ovšem pro většinu obyvatel není dobře srozumitelné a nelze podávat podrobnější informace, nýbrž spíše jen varování.

Mobilní rozhlas má tu výhodu, že lze poslat podrobnější informaci, ale může mít určité zpoždění v doručení sms. K tomu občanů přihlášených k odběru mobilního rozhlasu není většina.

Facebooková stránka má výhodu, že se z ní informace šíří rychle, a občané města mohou s šířením informace pomoci, ale nevýhodu, že častých uživatelů facebooku je také jen omezený počet.

Webová stránka města má tu výhodu, že jde o klasický informační kanál, kam se každý podívá, pokud je mu známo, že zde má hledat nějaké informace, a nevýhodu, že v žádné jiné situaci se prakticky nikdo na web města nedívá.

Právě použití všech čtyřech komunikačních kanálů eliminuje nevýhody každého z nich. Například člověk, který slyší hlášení, ale nerozumí mu, se podívá na facebookovou stránku města, kde informaci najde. Naopak člověk, který hlášení neslyší vůbec a nepoužívá právě facebook, může informaci dostat z mobilního rozhlasu.

Přitom po posledním úniku to vypadalo, že napříč zastupitelstvem panuje shoda na potřebě tuto věc je třeba vyřešit naprosto precizně. Je škoda, že ani tentokrát k tomu nedošlo. Na příštím zasedání zastupitelstva budeme požadovat jednoznačnou nápravu.

Související články

Back to top button