Komunální politika

Okolní obce a zákaz hracích automatů v Neratovicích

Jedním z výrazných argumentů odpůrců nulové tolerance k tvrdému hazardu, čili zákaz výherních hracích automatů, v Neratovicích, je ten, že se gambleři jen přesunou do okolních obcí, problém se tím nevymýtí, jen poplatky z hazardu budou inkasovat okolní obce.
V podstatě takto argumentuje též materiál pro zasedání zastupitelstva, v němž jsou též uvedeny počty výherních hracích automatů v okolních obcích.
Nedalo mi to a zavolal jsem přímo starostům těchto obcí, abych zjistil, jaká je v jejich obcích situace a jak by se postavili k případnému přesunu neratovických gamblerů do jejich obcí za hazardem.
V Kojeticích není v současné době žádný hrací automat a starostka obce je odhodlána udělat vše pro to, aby to tak i nadále zůstalo. V případě, že by se někdo pokusil získat povolení pro provozování výherního hracího automatu, obec bude reagovat vyhláškou o úplném zákazu hazardu v obci
V Tišicích jsou momentálně 3 hrací automaty. Jejich počet se snižuje. Proto se obec nezabývala možností zákazu výherních hracích automatů. V případě, že by se díky zvýšené poptávce po sázení ve výherních hracích automatech někdo pokusil navýšit počet výherních hracích automatů v obci, Tišice by reagovaly regulační vyhláškou.
V Libiši jsou momentálně dvě provozovny s výherními hracími automaty a jejich počet dlouhodobě klesá. Zastupitelstvo Libiše se zatím touto problematikou tudíž nezabývalo. Starosta Libiše nedokáže odhadnout následky zákazu hazardu v Neratovicích na Libiš. Spíše se kloní k tomu, že k masivnímu přesunu hráčů do Libiše nedojde.
Pokud k tomu přesto dojde, bude se tím Libiš zabývat. Nicméně v ulicích přilehlých k Neratovicím nejsou podle jeho slov žádné objekty, kde by bylo možné nové herny zřídit.
Ani v Kostelci nad Labem se zatím hazardem zastupitelstvo příliš nezabývalo. Mluvilo se o tom pouze v neformální rovině a někteří občané již vyjádřili zájem o tvrdší regulaci či zákaz.
Starosta nepředpokládá, že by do Kostelce jezdili hráči automatů až z Neratovic. Nicméně v případě, že by se tak dělo, musela by na to kostelecká radnice reagovat, neboť nemá zájem na nárůstu hazardu ve svém městě.
Jaký je můj závěr z rozhovorů se starosty a starostkami okolních obcí?
Především jsem zjistil, že zastupitelé a představitelé města, kteří horují proti zákazu tvrdého hazardu a argumentují přesunem hazardu do okolních obcí, si nedali ani tu práci, aby kontaktovali jejich představitele a zeptali se jich na jejich pohled.
Jediný možný výklad takové skutečnosti je tudíž ten, že je tento argument čistě účelový a navíc založený na pouhých spekulacích.
Díky telefonátům se starosty okolních obcí jsem naopak zjistil, že pokud pro jejich obce bude mít zákaz hazardu v Neratovicích nějaké dopady ve smyslu nárůstu hazardu, je pravděpodobné, že na to budou reagovat restrikcí hazardu ve své obci.

Související články

Back to top button