Komunální politika

Na středeční zastupitelstvo přišel přesně jeden občan

Na středu 19. listopadu bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva města. Ještě před zasedáním byl zastupitelům a členům finančního výboru představen návrh rozpočtu na rok 2014.
Ze zasedání zastupitelstva se omluvili radní Vlastimil Dominik (Neratovice jinak) a zastupitel Roman Kroužecký (Společně pro Neratovice). Přítomno tedy bylo 19 zastupitelů.
Prvním významným bodem zasedání byla dovolba člena Finančního výboru, kterého se nepodařilo zvolit na prvním zasedání.
Michaela Landová za Společně pro Neratovice opět navrhla Jaroslava Glogara, který nebyl zvolen v minulé volbě.
Pavel Šanda za ČSSD navrhl Annu Kotálovou, kterou také zastupitelům představil. Zdůraznil její bohaté odborné zkušenosti, když v minulosti pracovala v Okresní správě spojů, v Ředitelství poštovní přepravy, jako personalistka a účetní České strany národně sociální a v letech 1992-95 jako tajemnice poslaneckého klubu. Nyní pracuje jako účetní u Městského soudu v Praze.
V letech 1990-94 byla zastupitelkou města Neratovice, kde se mimo jiné zasloužila o založení Gymnázia Františka Palackého jakožto jediného státního gymnázia v České republice nově založeného po roce 1989. Bez nároku na odměnu plní roli obecního zmocněnce pro vymáhání alimentů.
Starosta města Lenka Mrzílková pak navrhla za člena Finančního výboru Jiřího Sloupa, kterého nepředstavila.
V tajném hlasování získal Jiří Sloup 12 hlasů, Anna Kotálová 4 hlasy a Jaroslav Glogar 3 hlasy. Zvolen tedy byl Jiří Sloup.
Následovalo jednohlasné schválení přijetí dotace na systém shromažďování odpadů.
Do programu zasedání zastupitelstva byl narychlo přidán také bod týkající se rozpočtové úpravy u obnovy kanalizace po loňských povodních.
Při stavbě se zjistilo, že spodní voda sahá do menší hloubky, než se očekávalo, takže je třeba speciálních štětových stěn, aby mohlo být do hloubky 7-8 vsazeno čerpadlo.
Někteří zastupitelé se podivovali nad tím, že nebyl zpracován geologický průzkum před zahájením projektu. Geologický průzkum se nestihl s ohledem na termín podání žádosti o dotaci na projekt.
Zastupitele uklidnila skutečnost, že tato vícepráce v hodnotě 630 000 Kč má být podle ústního příslibu zahrnuta do uznatelných nákladů a tudíž proplacena z dotace. Do té doby má být tento mimořádný výdaj pokryt z úspory při rekonstrukci ulice U Závor.
Proto byl i tento bod schválen jednohlasně.
Ačkoliv je zasedání veřejné, byl na zasedání jediný zástupce veřejnosti, nepočítáme-li kandidátku na členku finančního výboru Annu Kotálovou (ostatní dva kandidáti přítomni nebyli). Z osobních důvodů tentokrát chyběla i Anna Spěváčková.

Související články

Back to top button