Komunální politika

Jak podat připomínku k návrhu nového územního plánu?

Do 27. 4. 2018 mohou občané města zasílat připomínky k návrhu nového územního plánu města Neratovice. Jelikož se mnozí ptají, jak to udělat, připravili jsme pro vás jakýsi mustr takového dokument. Ten si můžete stáhnout zde ve formátu pro MS Word a vyplnit jej podle své konkrétní připomínky. Vyplněný a vytištěný dokument pak podejte na podatelně městského úřadu.

Do připomínky se uvádějí následující údaje:
– parc. č. = číslo parcely
– K.Ú. = katastrální území
– druh pozemku dle KN = druh pozemku dle Katastru nemovitostí
– výměra (m2)
Všechny tyto údaje zjistíte v Katastrální mapě na tomto odkazu. Kliknutím na určitou parcelu se vám zobrazí nové okno s následujícími údaji (zde je příklad jednoho městského pozemku na území zahrádek za Penny):

Informace o pozemku
Parcelní číslo: 318/10
Obec: Neratovice [535087] Katastrální území: Lobkovice [703664] Číslo LV: 10001
Výměra [m2]: 7014
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Druh pozemku: ovocný sad
Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo Podíl
Město Neratovice,
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 18.04.2018 11:00:00.

2018-04-18 12_04_11-Katastr nemovitostí a katastrální mapa
U tohoto pozemku by pak vyplněné údaje v připomínce vypadaly následovně:
– parc. č. : 318/10
– K.Ú. : Lobkovice [703664] – druh pozemku dle KN : ovocný sad
– výměra (m2) : 7014
Dále vyplníte „Odůvodnění“ a „Návrh“, v němž uvedete, jakou změnu využití pozemku navrhujete. K tomu budete potřebovat znát názvy a zkratky jednotlivých typů využití. Jejich seznam najdete v tomto dokumentu (kliknutím zde).

Související články

Back to top button