Dění ve městěKomunální politika

"Zelená pro Neratovice" žádá rovné podmínky v předvolební kampani

Lídr kandidátky volební strany „Zelená pro Neratovice – tady jsme doma“ Anna Spěváčková zaslala dopis starostce města Lence Mrzílkové, v němž žádá, aby byl kandidujícím stranám a sdružením odpuštěn poplatek 3 500 Kč za publikování celostránkové předvolební prezentace v Listech města Neratovice a vyhrazení ploch pro výlep plakátů.
Argumentuje tím, že Listy města jsou financovány z veřejných prostředků a že je ve veřejném zájmu, aby jednotlivé kandidující strany měly stejné šance bez ohledu na to, jakými finančními prostředky disponují.
Přinášíme plné znění dopisu, který byl zaslán naší redakci:

Starostka L. Mrzílková
Městský úřad Neratovice Kojetická 1028
Neratovice
PODATELNA Neratovice 8. srpna 2014
Věc: Žádost o vyhrazení plochy pro výlep volebních plakátů podle zákona č. 491/2001 Sb. a žádost o pozastavení rozhodnutí rady města ze dne 11. 6. 2014 o stanovení ceny 3 500,- Kč za prezentaci volebních stran v Listech města Neratovice.
Vážená paní starostko,
obracím se Vás za volební stranu „Zelená pro Neratovice – tady jsme doma“ s žádostí, abyste v souladu s volebním zákonem pro volební kampaň vyhradila plochu pro výlep volebních plakátů nejméně deset dnů před dnem voleb tak, aby možnost jejího využití odpovídal rovnosti kndidujících stran.
Dále vás žádám, abyste ve smyslu zákona o obcích pozastavila výkon usnesení rady města ze dne 11. 6. 2014 a věc podala k rozhodnutí na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
Odůvodnění: Máme za to, že je nemorální požadovat po volebních stranách poplatek za to, že zveřejní své příspěvky ve zpravodaji města, který je financován z veřejného městského rozpočtu, de facto z daní občanů města. Rada svým rozhodnutím zavedla finanční sankci za přístup do Listů, i když jde pouze o jediné předvolební vydání. Volební klání tak posunuje od soutěže idejí k pouhé kalkulaci: investice – zisk. Už nejde o to, aby kdokoliv mohl představit své vize občanům a nechat je, ať si ve volbách vyberou způsob vedení města, kterým dávají důvěru. Zpoplatnění přístupu do Listů se ukázalo, že je prezentace přístupná jen pro ty, kteří chtějí podstoupit rizikovou investici při vidině budoucího násobného zisku. Rozhodnutím rady byla porušena zásada robnosti kandidujících volebních stran daná zákonem o volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb.
Vážená paní starostko, dejte rovnou šanci všem.
Za volební stranu „Zelená pro Neratovice – tady jsme doma“ Mgr. Anna Spěváčková

Související články

Back to top button