Dění ve městě

Ve Spolaně je ohroženo na 800 pracovních míst

Až o 800 pracovních míst mohou přijít Neratovice, pokud Spolaně nebude prodlouženo povolení na provoz technologie amalgámové elektrolýzy k výrobě chloru a louhu sodného.
Toto zařízení, které ve Spolaně funguje od roku 1948, má neblahé dopady na životní prostředí, jak svou energetickou náročností, tak uvolňováním toxické rtuti do okolí.
Neratovická radnice i management Spolany usilují o prodloužení povolení v zájmu zachování pracovních míst. Vzhledem k zastaralosti technologie je jen malá šance na prodloužení povolení do roku 2020.
Kompromisní řešení v podobě prodloužení povolení do roku 2016, kdy by současnou technologii musela nahradit nová membránová technologie, zase naráží na nezájem polského vlastníka Spolany, firmy Anwil, který novou technologii již provozuje ve svém závodu v Polsku.
Vedení města tak zřejmě bude čelit další výzvě, jak podpořit ekonomický život přímo v Neratovicích, aby vznikala nová pracovní místa, nad rámec podpory dobrého dopravního spojení s hlavním městem.
 
Více v článku portálu E15.

Související články

Back to top button