Dění ve městě

Správné odpovědi na otázky z Říjnového hospodského kvízu

Ve čtvrtek 8. října se už po dvanácté sešli příznivci znalostních soutěží v hospůdce Koupák na dalším hospodském kvízu. Celkem 11 družstev si zahrálo o ceny věnované firmami OHMS a Profoto Vosáhlo. Nyní přinášíme správné odpovědi na kvízové otázky.
I. kategorie: Nový zákon
1. Jakým jazykem byl původně napsán Nový zákon?
Správná odpověď: řečtina
2. Jak se jmenoval Ježíš příjmením?
Správná odpověď: žádné, Ježíš neměl příjmení
3) Jak se nazývají evangelia, která nebyla do Nového zákona zařazena?
a) kacířská
b) eliminovaná
c) sektářská
d) eponymní
e) apokryfní
Správná odpověď: apokryfní
II. kategorie: Písničkáři
4. Co si Karel Kryl přinesl v krabici společně s andělem?
Správná odpověď: kus mýdla
5. O kom je píseň Jaroslava Hutky Udavač z Těšína?
Správná odpověď: Jarek Nohavica
6. Jak se jmenovalo neoficiální sdružení folkových písničkářů vzniklé v roce 1972. Jeho členy byli například Jaroslav Hutka, Vladimír Merta, Vlasta Třešňák, Dáša Andrtová-Voňková, Jan Burian nebo Jiří Dědeček.
Správná odpověď: Šafrán
III. kategorie: Moře
7. Která vodní plocha nese v názvu slovo “moře”, ale ve skutečnosti je největším slanovodním jezerem?
Správná odpověď: Kaspické moře
8. Jak se jmenuje moře, o nadvládu nad nímž se v současnosti přou země jako Čína, Vietnam, Filipíny, Taiwan?
Správná odpověď: Jihočínské moře
9. Jak se jmenuje moře, které je zobrazeno uprostřed slepé mapy?
Správná odpověď: Egejské moře
IV. kategorie: Starověká Indie
10. Jak se jmenuje starověký indický epos, jehož hlavním hrdinou je princ Ráma?
a) Mahábhárata
b) Védy
c) Rámájana
d) Hanumán
e) Upanišada
Správná odpověď: Rámájana
11. V povodí jaké řeky se nacházela nejstarší známá indická civilizace zvaná harappská?
Správná odpověď: Indus
12. Jak se nazývá nejvyšší kasta?
Správná odpověď: Bráhmani
V. kategorie: Kruh a kružnice
13. Jaký poloměr má kruh o obvodu π?
Správná odpověď: 1/2 (0,5)
14. Jaký je obsah kružnice o poloměru 2?
Správná odpověď: 0, kružnice nemá obsah
15. Který řecký filosof údajně pronesl jako svá poslední slova před smrtí větu: “Neruš mé kruhy”?
Správná odpověď: Archimédes
VI. kategorie: České filmové hlášky
16. Jaká je poslední věta, kterou pronese postava Švejka ve filmu Poslušně hlásím, že jsem opět zde?
a) Poslušně hlásím, že jsem opět zde.
b) Co blázníte, dyť sou tady lidi.
c) To bude radost spolu zemřít za císaře pána a jeho rodinu.
d) Na Bělehrad!
Správná odpověď: Co blázníte, dyť sou tady lidi.
17. Který český herec pronese ve filmu Kouř režiséra Tomáše Vorla ve scéně z diskotéky hlášku: “Hele, to se jede u vás todleto? To je dobrá pruda teda!”
Správná odpověď: Petr Čtvrtníček
18. Jak končí rozhovor z filmu S tebou mě baví svět: „Pane, buďte tak laskav a dovezte mou tchýni na nádraží včas. Buďte bez starosti, pane. Povezu vaši tchýni, jako by to byla …“?
Správná odpověď: moje vlastní
VII. kategorie: Pivo
19. Jaký druh piva se v některých jazycích označuje výrazem “lager”?
Správná odpověď: ležák
20. Na kolikátém schodě je ve filmu Vesničko má, středisková pivo vychlazené na správnou teplotu?
Správná odpověď: na sedmém
21. Ze které země pochází piva Almus, Ariana a Zagorka?
Správná odpověď: Bulharsko
VIII. kategorie: Původ slov
22. Angličtina používá dvě slova převzatá z češtiny. Jedním z nich je slovo “pistol”. Jaké je to druhé?
Správná odpověď: Robot
23. Z jakého jazyka pochází slovo PIONÝR?
a) ruština
b) perština
c) němčina
d) hebrejština
e) rumunština
f) francouzština
g) srbochorvatština
Správná odpověď: Francouzština
24. Jakého původu je slovo ALKOHOL?
Správná odpověď: Arabského
IX. kategorie: VŘSR
25. Jaké národnosti byl autor knihy Deset dní, které otřásly světem, která pojednává o Říjnové revoluci?
Správná odpověď: Američan (John Reed)
26. Se kterou stranou vytvořili bolševici první porevoluční koaliční vládu?
a) Leví eseři
b) Menševici
c) Kadeti
d) Křesťanští sociálové
e) Anarchokomunisté
f) ANO1917 (DA1917)
Správná odpověď: Leví eseři
27. Útok na který palác měl signalizovat výstřel z křižníku Aurora?
Správná odpověď: Zimní palác

Související články

Back to top button