Dění ve městě

Situace ve Spolaně je radikálně lepší než před 11 lety

V areálu Spolany Neratovice je maximálně metr vody v některých místech. K žádným únikům chemikálií nedošlo.
Zatopená je jednička a čtyřka vrátnice. Na třetí vrátnici není voda vůbec a okraj Labe je přibližně 60 metrů od ní. Zcela ušetřeno bylo odborné učiliště, jídelna i vedlejší areál 1. Polabské.
Zatopení Spolany je podstatně menší než v roce 2002. Ve většině areálu je 70-80 cm vody, jen ojediněle metr.
Například v provozu Kaprolaktam, který byl před 11 lety zatopen dvěma metry vody, je momentálně přibližně 40 cm vody.
Voda, která Spolanu zaplavila, nenese žádné známky znečištění chemikáliemi. Zatímco v roce 2002 zde byly například mazutové skvrny, při současné povodni je voda úplně stejná jako ve zbytku Labe. Všechny motory stihli zaměstnanci Spolany vymontovat a vynést do vyšších pater budov.
Stejně tak zásobníky umělého hnojiva síranu amonného jsou zcela neporušené. Chlór byl převezen mimo zatopenou oblast a zásobníky na chlór byly dokonale zabezpečeny. Také z výrobny kyseliny sírové k žádnému úniku nedošlo.
Ve vzduchu uvnitř areálu Spolany není cítit žádný zápach.
Zaměstnanci Spolany dostali od vedení podniku na výběr zůstat doma za 70% mzdy nebo si vybrat dovolenou. Než však podnik opustili, viditelně odvedli výbornou práci na zajištění ochrany přírody i obyvatel a zabránili únikům chemických látek do Labe i ovzduší, stejně jako mnoha materiálním škodám.

Související články

Back to top button