Dění ve městě

Říjnový hospodský kvíz: Zkuste si otázky mimo soutěž

Říjnový hospodský kvíz se konal tradičně v hospůdce Koupák u neratovického letního koupaliště. Hrálo se o ceny od dovozce moselských vín OHMS a fotoateliéru Profoto Vosáhlo.
O tyto ceny si zahráli přímí účastníci kvízu. Čtenáři Neratovin si ale mohou alespoň zkusit odpovědět na otázky, na které odpovídali účastníci kvízu.
I. kategorie: Nový zákon
1. Jakým jazykem byl původně napsán Nový zákon?
2. Jak se jmenoval Ježíš příjmením?
3) Jak se nazývají evangelia, která nebyla do Nového zákona zařazena?
a) kacířská
b) eliminovaná
c) sektářská
d) eponymní
e) apokryfní
II. kategorie: Písničkáři
4. Co si Karel Kryl přinesl v krabici společně s andělem?
5. O kom je píseň Jaroslava Hutky Udavač z Těšína?
6. Jak se jmenovalo neoficiální sdružení folkových písničkářů vzniklé v roce 1972. Jeho členy byli například Jaroslav Hutka, Vladimír Merta, Vlasta Třešňák, Dáša Andrtová-Voňková, Jan Burian nebo Jiří Dědeček.
III. kategorie: Moře
7. Která vodní plocha nese v názvu slovo “moře”, ale ve skutečnosti je největším slanovodním jezerem?
8. Jak se jmenuje moře, o nadvládu nad nímž se v současnosti přou země jako Čína, Vietnam, Filipíny, Taiwan?
9. Jak se jmenuje moře, které je zobrazeno uprostřed slepé mapy?
IV. kategorie: Starověká Indie
10. Jak se jmenuje starověký indický epos, jehož hlavním hrdinou je princ Ráma?
a) Mahábhárata
b) Védy
c) Rámájana
d) Hanumán
e) Upanišada
11. V povodí jaké řeky se nacházela nejstarší známá indická civilizace zvaná harappská?
12. Jak se nazývá nejvyšší kasta?
V. kategorie: Kruh a kružnice
13. Jaký poloměr má kruh o obvodu π?
14. Jaký je obsah kružnice o poloměru 2?
15. Který řecký filosof údajně pronesl jako svá poslední slova před smrtí větu: “Neruš mé kruhy”?
VI. kategorie: České filmové hlášky
16. Jaká je poslední věta, kterou pronese postava Švejka ve filmu Poslušně hlásím, že jsem opět zde?
a) Poslušně hlásím, že jsem opět zde.
b) Co blázníte, dyť sou tady lidi.
c) To bude radost spolu zemřít za císaře pána a jeho rodinu.
d) Na Bělehrad!
17. Který český herec pronese ve filmu Kouř režiséra Tomáše Vorla ve scéně z diskotéky hlášku: “Hele, to se jede u vás todleto? To je dobrá pruda teda!”
18. Jak končí rozhovor z filmu S tebou mě baví svět: „Pane, buďte tak laskav a dovezte mou tchýni na nádraží včas. Buďte bez starosti, pane. Povezu vaši tchýni, jako by to byla …“?
VII. kategorie: Pivo
19. Jaký druh piva se v některých jazycích označuje výrazem “lager”?
20. Na kolikátém schodě je ve filmu Vesničko má, středisková pivo vychlazené na správnou teplotu?
21. Ze které země pochází piva Almus, Ariana a Zagorka?
VIII. kategorie: Původ slov
22. Angličtina používá dvě slova převzatá z češtiny. Jedním z nich je slovo “pistol”. Jaké je to druhé?
23. Z jakého jazyka pochází slovo PIONÝR?
a) ruština
b) perština
c) němčina
d) hebrejština
e) rumunština
f) francouzština
g) srbochorvatština
24. Jakého původu je slovo ALKOHOL?
IX. kategorie: VŘSR
25. Jaké národnosti byl autor knihy Deset dní, které otřásly světem, která pojednává o Říjnové revoluci?
26. Se kterou stranou vytvořili bolševici první porevoluční koaliční vládu?
a) Leví eseři
b) Menševici
c) Kadeti
d) Křesťanští sociálové
e) Anarchokomunisté
f) ANO1917 (DA1917)
27. Útok na který palác měl signalizovat výstřel z křižníku Aurora?

Související články

Back to top button