Dění ve městě

Rada města vypověděla smlouvu firmě Rengl

Rada města na svém zasedání 20. února rozhodla o vypovězení smlouvy firmě Rengl, která provozuje plakátovací plochy v Neratovicích.
Důvodů bylo hned několik. Zesmluvněná plocha, kterou mělo město a Společenský dům k dispozici zdarma na plakátovacích plochách firmy Rengl, je nedostatečná a za další výlep by město muselo platit. Firma Rengl nebyla ochotna nahradit nevyhovující betonové válcové plochy standardními cedulovými.
Nově bude plakátovací plochy spravovat Společenský dům, od čehož si radnice slibuje, jak větší pružnost, tak vytvoření nového pracovního místa alespoň na částečný úvazek.
Ač to byla současná radnice, která s firmou Rengl smlouvu o pronájmu plakátovacích ploch uzavřela, náprava v podobě vypovězení smlouvy je určitě krok správným směrem.
Na webu neratky.cz se v reakci na toto rozhodnutí ptá Anna Spěváčková (SZ): „Nestanoví město likvidační podmínky pro určitý typ plakátu, třeba zákaz politické či předvolební propagace nebo ten může, ten ne?“
Místostarosta Tomáš Hrodek (ODS) na to pro Neratoviny reagoval: „Je to nesmysl. Právě politické a předvolební propagace jsou v tomto ohledu nejvýnosnějšími akcemi, proto nevidím jediný důvod, proč by měly být zakázány.“
Město tak získá zpět do svých rukou možnost určovat cenovou politiku pro plakátování ve městě.
Provozování výlepových ploch firmou Rengl mělo pro život ve městě ty negativní důsledky, že nekomerční, či dokonce nízkorozpočtové komerční, akce nebylo prakticky možné ve městě efektivně propagovat.
Omezovalo to hospodářský, stejně jako kulturní, společenský i politický život města. Týkalo se to navíc i městem řízených organizací samotných. Městská policie navíc důsledně stíhala tzv. nelegální výlep.
Tudíž po vypršení výpovědní lhůty bude mít radnice možnost nastavit ceny za výlep tak, aby občané Neratovic mohli o svých aktivitách, které jsou často dobrovolnickou činností, jež městu jen prospívá, nebo základním demokratickým právem, dát vědět svým spoluobčanům.
Nastavením přijatelnějších cen může město také pomoci ekonomické aktivitě místních malých firem a živnostníků, zejména těch začínajících či zápasících s hospodářskou krizí.
Mohli by tak získat levnější možnost nabízet své produkty a služby místním obyvatelům a ti by za nimi nemuseli jezdit za velkými firmami do hlavního města, mnohdy jen díky nedostatku informací.
Také politickým stranám a občanským iniciativám by měla přijatelnější cena výlepu plakátů pomoci k tomu, aby přispěly ke kvalitnější a širší společenské diskusi a informovanosti.
Zda městská rada naváže na převzetí plakátovacích ploch pod kontrolu města dalším krokem správným směrem v podobě rozumné cenové politiky za výlep, ukáže další vývoj.

Související články

Back to top button