Dění ve městě

Opozice má pochybnosti o odprodeji objektu městské nemocnice

Opoziční zastupitelé v Neratovicích si chtějí posvítit na navrhovaný odprodej městské nemocnice firmě Almeda. Na nejbližším zasedání zastupitelstva chtějí prosadit garance, že neratovičtí občané nepřijdou o zdravotní péči, kterou jim v současnosti poskytuje právě městská nemocnice.
Požadují také, aby případnému odprodeji objektu předcházela řádná diskuse se zapojením občanů. Přinášíme plné znění stanoviska místní organizace sociální demokracie k otázce odprodeje městské nemocnice.
Vyjádření MO ČSSD Neratovice k prodeji objektu nemocnice firmě Almeda, a.s.
Zastupitelstvo města Neratovice bude na svém zasedání dne 27. 3. 2013 projednávat jako bod č. 9.6. Návrh Almedy a.s. na odkoupení objektu městské nemocnice čp. 462 v Neratovicích včetně pozemků.
Společnost Almeda ve svém návrhu ujišťuje, že „je ochotna zavázat se k provozování zdravotnického zařízení v budově“.
MO ČSSD Neratovice vyjadřuje vážné pochyby, zda je odprodej objektu nemocnice a příslušných pozemků vhodným řešením.
Zároveň vyjadřuje obavy, že by prodejem objektu městské nemocnice v Neratovicích společnosti Almeda, a.s. za těchto podmínek nemusely být nadále garantovány zdravotnické služby v současném rozsahu a skladbě.
MO ČSSD Neratovice je také přesvědčena, že před rozhodnutím o tak závažné otázce, jakou je odprodej objektu městské nemocnice, by měla proběhnout veřejná diskuse mezi občany Neratovic a jejich volenými zástupci.
Zastupitelé zvolení na kandidátce ČSSD proto budou na zasedání zastupitelstva prosazovat, aby usnesení zastupitelstva výslovně obsahovalo ustanovení, že o odprodeji může rozhodnout výhradně zasedání Zastupitelstva města, nikoliv pouze Rada města, a že veřejnost bude plně informována o všech podrobnostech případného odprodeje objektu městské nemocnice přinejmenším dva měsíce před příslušným hlasováním.

Související články

Back to top button