Dění ve městě

Noční situace v Mlékojedech

V Mlékojedech zůstává řada místních, kteří se neevakuovali nebo se po evakuaci vrátili. Ve vesnici se pohybuje odhadem devět vojáků, kteří hlídají domy před případným rabováním. V obci byl z bezpečnostních důvodů vypnut přívod elektřiny.
Nejsložitější situace je zřejmě u vodní nádrže nedaleko kapličky, kde voda pronikla až do domů. Voda zatopila křižovatku před bývalou hospodou.
Hladina strouhy po dobu 3-4 hodin stagnovala, nyní ale byl zaznamenán nárůst hladiny o 2 cm. Není jasné, zda jde o momentální výkyv nebo nový vývoj.
Tento údaj můžeme poskytnout díky tomu, že místní obyvatelé umístili na dvou místech – u můstku přes strouhu poblíž obchodu a na hřišti – improvizované měření změn hladiny.
Voda se dostala do prostoru mezi železniční tratí a cestou od hasičárny k Borohrádku (Na Vejskok) a částečně zaplavila některé zahrady.
Situaci v Kolonce bohužel neznáme. Poslední zprávy mluvily o průniku vody do sklepů v severní části Kolonky a zatopení zahrad. V přízemích domů by voda být zřejmě neměla.

Související články

Back to top button