Dění ve městě

Neratovický Salon 2014 se vydařil

Druhá zářijová sobota a neděle byla ve znamení vzpomínky na padlé z I. světové války, jejíž stoleté výročí si letos připomínáme a hudebním produkcím na náměstí Republiky. Za nepříliš vydařeného počasí si našel na akci cestu veliký počet diváků z Neratovic i širokého okolí.
V sobotu se na náměstí Republiky postupně rozmístili členové historických vojenských klubů v uniformách rakousko-uherské armády, s polní kuchyní, krejčovskou dílnou a malým lazaretem se zdravotnicemi ve vojenských uniformách.
Kromě stánků s nápoji a pochutinami měli návštěvníci možnost opéci si vlastnoručně špekáčky na velkém „vojenském ohništi“ u jejich ležení.
Nedělní dopoledne bylo na neratovickém Salonu věnováno především připomenutí sta let od vypuknutí tzv. Velké války. U památníku legionářů v Kostomlatského sadech byl v 9:00 vykonán pietní akt položením věnce za přítomnosti zástupců města a dobrovolníků v historických vojenských uniformách z I. světové války.
Českou hymnu zde zazpíval pěvecký sbor Gymnázia Františka Palackého. Pan farář Kováč připomněl potřebu lidské solidarity a nutnosti vzájemného pochopení lidí rozdílných pohledů na svět, tak jak o tom mluví papež František. Starostka Lenka Mrzílková připomněla, že nedaleko od našich hranic probíhá válečný konflikt. Pietní akt byl, bohužel za malého zájmu občanů, zakončen čestnými salvami.
Program na náměstí Republiky byl nejprve věnován vystoupení kapely žáků ZUŠ a přípravě vzpomínkového štafetového běhu. Tohoto běhu se zúčastnilo 10 štafet s deseti běžci, z nichž každý symbolizoval jeden z roků od vypuknutí I. světové války.
Nechyběly štafety neratovických základních a středních škol, sdružení a k rozpakům mnohých i jedno kandidující politické sdružení. Štafety mladých fotbalistů z Lobkovic a GFP Neratovice pojaly celý závod celý závod docela prestižně, a tak je možná škoda, že se jejich výsledných čas nemohl z hlediska pravidel soutěže měřit.
Na své pietní vystoupení v Kostomlatského sadech vynikajícím způsobem navázal pěvecký sbor GFP vedený paní profesorkou Šafránkovou a vřele aplaudovaný taneční soubor Roxton vedený Roxianou Sadirovou.
V pravé poledne se již na náměstí začal šikovat průvod včele s Josefem Švejkem na kolečkovém křesle. Role paní Müllerové se obětavě ujala starostka Lenka Mrzílková ve slušivém historickém obleku doprovázena početnou skupinou rakousko-uherské armády doprovázená na bělouši hrdě jedoucím dragounovi, roztleskávačkami skupiny Roxton, skupinou mimů z pražské HAMU a početnému davu doprovodu.
S nadšením pak výborný moderátor celého dne Jan Kvasnička přivítal jejich návrat na náměstí, kde se své role ujal kdo jiný než dobrý voják Švejk se svou kapelou.
Hudební odpolední prvorepublikovou ochutnávkou navázala skupina Šlapeto na rakouské popěvky Švejkovy „marškumpačky“. Skvělý Ivan Mládek se svým bandem pak splnil očekávání hustě zaplněného areálu. Top Dream Company přes určité problémy s nazvučením předvedla poté svůj standardní výkon.
Vrcholem Salonu 2014 však bylo vystoupení slovenské vokální skupiny Fragile, která byla odměněna frenetickým potleskem nadšeného publika, dramaturg hudebního odpoledne na neratovickém náměstí Petr Svoboda pak se svým bigbandem suverénním způsobem doprovodil očekávané pěvecké vystoupení Vladimíra Hrona.
Celý pořad, připravený městem Neratovice a Společenským domem, pak krátce po desáté hodině zakončil malý ohňostroj.
Fotografie Jaroslava Rajchla

Související články

Back to top button