Dění ve městěKomunální politika

Hazard: Proč petice za referendum místo návrhu zastupitelstvu?

Tento článek vznikl jako reakce na článek webu isoutok „Referendum a zákaz heren? Zastupitelům to ČSSD nenavrhla.“ a vyjadřuje osobní pohled autora.
Nejprve bych rád poděkoval autoru článku za to, že se otázkou postoje města Neratovice a neratovické ČSSD zabývá. Přinejmenším občané města by měli pozadí celé otázky znát.
Vlastní odpověď bych pak uvedl citátem z Cicera: „Tempora mutantur et nos mutamur in illis,“ čili „Časy se mění, a my se měníme s nimi.“
S časem se tedy mění i neratovická organizace ČSSD.
Mění se také okolnosti. První okolností, která se změnila, je skutečnost, že se potvrdila podezření, která již na svém webu Neratky.cz vyjádřila Anna Spěváčková.
Šlo o podezření, že Český institut pro výzkum závislostí (CIAR), u které si město objednalo studii, je podvodná.
Její zakladatel Petr Verosta se nejenže ukázal být prohazardním lobbistou (zřejmě pro výzkum závislosti na gamblingu potřeboval statisticky významný vzorek gamblerů), nýbrž nyní byl také odsouzen na 5,5 roku nepodmíněně za zasílání falešných exekučních příkazů do bank.
Těžko se mohou zastupitelé města kvalifikovaně rozhodnout na základě studie vypracované podvodnou organizací.
Další okolností, která se změnila, je ta skutečnost, že narůstá počet měst, ve kterých protihazardní aktivisté či místní občané usilují o nulovou toleranci k hazardu právě prostřednictvím vyvolání referenda.
Vzhledem k tomu, že k vyvolání referenda stačí určitý počet podpisů na petici, stačí v řadě měst opravdu jen pár nadšenců k tomu, aby referendum vyvolali.
Lze tedy očekávat, že v příštích několika letech může dojít k zákazu hazardu ve větším počtu měst a kampaň za zákaz hazardu získá celostátní rozměr.
Nebylo by pro Neratovice dobré, kdyby o této otázce rozhodovaly jako jedno z posledních měst.
Pro město je dobré sledovat celostátní, či dokonce celosvětové trendy, aby to nedopadlo jako s farmářskými trhy, jejichž kvalita trpí hlavně proto, že se k nim Neratovice rozhoupaly 5-10 let po jiných podobně velkých městech.
Učinit takové rozhodnutí spíše dříve než později, a to formou rozhodnutí občanů, je konec konců lepší i pro majitele heren či podniků s hracími automaty.
Než fungovat v nejistotě další dva až tři roky, mohou svoje podnikání přeorientovat do jiné oblasti.
Návrh na zákaz hazardu zastupitelstvu nemá zdaleka takovou sílu jako referendum občanů.
Přeci jen jde o docela významné rozhodnutí pro město a jeho občané by měli mít možnost rozhodnout se, zda jsou spíše ochotni snášet negativní dopady hazardu ve městě či jsou pro ně naopak snesitelnější dopady zákazu hazardu, a to po široké rozumné diskusi a zralé úvaze.
Dopady rozhodnutí, ať už by bylo pro zákaz hazardu či naopak proti zákazu hazardu, totiž neponesou pouze zastupitelé, jejich straničtí kolegové či jejich voliči, ale všichni občané města, včetně těch, kteří jsou přesvědčeni o opaku.
Poslední novou okolností jsou blížící se komunální volby. Pokud se podaří referendum prosadit tak, aby se konalo současně s komunálními volbami, výrazně to sníží náklady na referendum, stejně jako to výrazně zvýší pravděpodobnost, že bude referendum platné.
V neposlední řadě je tu ještě jedna motivace neratovické sociální demokracie, která možná není na první pohled tak viditelná.
Chceme občany Neratovic podnítit k tomu, aby se na dění ve městě podíleli více, než tomu bylo dosud zvykem, aby se vedla veřejná diskuse o podstatných věcech směřování města.
Samozřejmě zastupitelé jsou volenými zástupci občanů, ale opravdu nikdo není tak geniální, aby dokázal bez předchozí široké diskuse dospět k nejlepšímu možnému rozhodnutí.
Taková zvyklost, jako je široká konstruktivní diskuse, ostatně napomůže i zastupitelům nerozhodovat na základě prvních dojmů, vlastních předsudků či momentálních nápadů, ale kvalifikovaně.
Mnozí nás budou obviňovat, že petice za referendum je jen předvolebním tahem, a už jsem takové hlasy zaslechl.
To nás nijak netrápí. Petice má dole malý odkaz na web ČSSD Neratovice, aby si lidé mohli najít, kde si petici stáhnout, kde ji podepsat či kde odevzdat vyplněné archy. Na petičních stáncích oranžovým praporem nemáváme a podpisy sbírají i lidé, kteří nejsou našimi členy a dost možná s námi souhlasí právě jen v otázce referenda.
Pokud to někomu připadá jako předvolební kampaň, tak budiž. Ostatně politické straně, která neusiluje o úspěch ve volbách, aby pro svou vizi získala občany, bych doporučil ušetřit si starosti a svolat mimořádný sjezd s jediným bodem programu, a to rozpuštění strany.
Mezitím budeme rádi, když petici za referendum podpoří lidé všech možných politických názorů.

Související články

Back to top button