Dění ve městě

Deník z "mexického tábora"

Příměstský dětský tábor pořádaný mlékojedským dámským klubem Bre-berušky započal v sobotu 20. července 2013 v místní hasičárně. Přinášíme reportáž z první poloviny průběhu tábora, která vznikl zkrácením rozsáhlé zprávy jedné z pořadatelek, Blanky Vítkové.
Po seznámení s pedagogickým dozorem a kuchařkou Evou Holečkovou, si děti postavily stany a po spořádání knedlíčkové polévky a vepřového guláše se vydaly hledat první část aztéckého pokladu.
V neděli se děti vydaly na celodenní výlet na Mělník. Půlka dětí jela na raftu po Labi, druhá jela mikrobusem. Po cestě zpět se skupiny vyměnily.
Děti si prohlédly nejen soutok Labe s Vltavou, ale také mělnický zámek, kostnici, studnu ve sklepení zámku a mělnické zvony, na které si děti zazvonily.
V odpoledních hodinách se obě skupinky zkompletovaly v hasičárně a po večeři děti vyrazily hledat druhou část aztéckého pokladu.
Po té se pod střechou hasičárny u krbu promítala animovaná filmová pohádka o zvířátkách.
Tropické pondělní bylo zahájeno ranní rozcvičkou a snídaní, po kterých následovala dopolední táborová olympiáda.
V tomto sportovním klání jely děti jízdu zručnosti na kolech, při které měly držet v ruce kelímek s vodou, ovšem někteří šikulové držely kelímky v zubech.
Odpoledne rtuť teploměru ve stínu putovala k hranici 28°C, a tak se jelo na neratovické koupaliště, kde děti vydržely skotačit až do pozdních odpoledních hodin.
Za doprovodu kytary, banja a zpěvu po večeři pokračoval program táborákem s buřty.
Děti ale na kutě nešly, neboť nejprve absolvovaly stezku odvahy po trase vytýčené hřbitovními svíčkami od hasičárny po hrázi až ke kapličce. U „křížku“ stál rytíř a opodál se pohybovaly další příšery.
Strach dětem pomáhala překonat vidina rozhoupání zvonu kapličky, která lákala více než bonbóny, které nechaly na místě.
Po cestě zpět k hasičárně se zastavily „U křížku“, kde se pohyboval rytíř  Brtník  z Brtníku v opravdovém zářivě plechovém brnění. S tím si všechny děti musely potřást rukou a představit se mu. Teprve pak se děti mohly vydat do říše snů.
Po úterní rozcvičce a snídani se děti na nástěnce dočetly, že k obědu bude pouze to, co si samy uloví.
Po 9:00 natěšené děti odjely do Kokořínského dolu na „expedici brebera“.
V mokřinách lovily vodní živočichy a jiné, v této lokalitě se vyskytující, brebery. Současně jim paní učitelka Lenka vysvětlila důležitost ekosystému mokřad. Tyto informace si děti zanesly do pracovního listu.
Pokračovalo se hrou na netopýry, kdy děti zkoušely vydávat vysokofrekvenční zvuky a chytat létavý hmyz.  Ačkoliv jim to moc nešlo, užily si legraci.
Následoval výstup směr Pokličky, kde děti luštily „AZ kvíz“ a do málo podrobné mapy domalovávaly trasu putování.
Po sestupu dolů děti opět hledaly třetí část aztéckého pokladu. Na hradě Kokořín „Aztékové“ zanechali indicie v podobě sošky a bonbónu, které děti zavedly až k pokladu.
Z hradní věže se pak kochaly pohledem na nádherné, malebné okolí.
V hospodě Grobián si děti ulovily párkovou polévku, což byla zastávka po cestě na koupaliště Harasov, kde došlo ke kýženému ochlazení. Přírodní koupaliště pod náporem smečky rozpálených těl jen zasyčelo.
Přesně v 18:00 už byly děti zpátky v základním táboře, kde se k večeři podávala svíčková s knedlíkem. Vzhledem malým vlastním úlovkům došlo k velké radosti paní kuchařky Evy Holečkové na hodně přídavků.
Po večeři přišel donesl rytíř  Brtník z Brtníku tematicky zaměřený film Ať žijí duchové. Po filmové produkci si zvědavé děti mohly vyzkoušet rytířovu „plechovou nádheru“ a děti na oplátku rytíři nabídly „francův nápoj“.
Ještě dlouho se ozývalo ze stanů chichotání. A pak tichá letní noc všechny uspala.

Související články

Back to top button