Dění ve městě

Cesty důvěry – Taizé Praha

Na konci tohoto roku přijedou desetitisíce mladých lidí ze všech evropských zemí i z dalších světadílů do Prahy a zúčastní se zde evropského setkání mladých, které se uskuteční od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015. Týká se to i našeho města, jelikož i zde budou někteří poutníci ubytováni v rodinách, které budou ochotné otevřít své domovy.
Již 37 let organizuje prostá křesťanská komunita z francouzké vesničky Taizé vždy na konci roku setkání mladých lidí z celé Evropy i jiných světadílů v jednom z velkých měst Evropy. Praha bude hostit toto setkání již podruhé. Mladí mnoha národností křesťané i ti, kteří říkají, že v Boha nevěří, jsou na každém takovém setkání zváni, aby se po návratu domů stali nositeli pokoje a smíření mezi těmi, kdo žijí v jejich okolí.
V průběhu několika dnů se kdokoli může účastnit workshopů s tematikou sociální angažovanosti, Evropy, hudby, umění, dějin Prahy, biblickou a duchovní tematikou apod., které se budou konat na různých místech v Praze a v halách letňanského výstaviště. Večer bude možné se zúčastnit společných modliteb v chrámech v centru Prahy či v halách letňanského výstaviště. Dopoledne se budou v Neratovicích konat setkání mladých poutníků s místními lidmi, kteří se angažují v různých projektech ve svém okolí, a sdílení v mezinárodních diskusních skupinkách. I sem je každý srdečně zván, překlad bude zajištěn. Všichni obyvatelé Prahy a okolí bez ohledu na věk se mohou zúčastnit všech částí programu, aniž by potřebovali vstupenku nebo se museli předem hlásit. Ovšem snad nejhezčí způsob, jak se setkání účastnit je přijetí mladých lidí u sebe doma. Mladí účastníci (většinou ve věku 17–35 let) si přivezou spacáky a karimatky. Potřebují jenom jednoduchou snídani. Po snídani odjedou a okolo 22:00 se zase vrátí. 1. ledna můžete pozvat své hosty na oběd. Vřelé přijetí je o tolik důležitější než luxus! Mladí hosté přijedou z celého kontinentu, od Portugalska a Španělska po Ukrajinu a Rusko, od Švédska a Norska po Bulharsko a Itálii. Někteří přijedou také z dalších světadílů. Nebudou řečnit o Evropě, ale budou spolu pět dnů žít. Díky nabízené pohostinnosti budou mít jedinečnou příležitost objevovat, že vztahy mezi lidmi jsou silnější než napětí, ať už stará nebo nová. Sdílený život může vyústit v mír. Porozumění mezi národy nepotřebuje ani tak nějaké velkolepé akce jako spíš každodenní sdílení života. To jsou myšlenky, které se snaží mladým lidem předávat komunita z Taizé.
Od 29. prosince se budou Prahou pohybovat davy mladých lidí, které zaplní místní chrámy. Večer se haly v Letňanech, které obvykle bývají naplněné vystavovaným zbožím a kde se podepisují smlouvy, promění v místa modlitby. Společná modlitba je srdcem setkání. Desetitisíce mladých lidí sedí na zemi. Začne tichá píseň, v několika různých jazycích se přečte pár vět z Bible a následuje dlouhá chvíle ticha, kdy všichni setrvávají v rozjímání. Jednoduchost použitých gest a slov otvírá prostor svobodě, ve které můžeme zažívat vnitřní pokoj. Společná modlitba přetváří každodenní život. Je tu životní síla, která přesahuje stres, zábavu nebo výkonnost za každou cenu.
Informace naleznete též na www.taizepraha.cz
Telefonní kontakt pro oblast Neratovice a Kostelec nad Labem: 603 86 87 98 Mail: taize.neratovice@gmail.com
Z materiálů k evropskému setkání zpracoval
Tomáš Grohman, koordinátor pro Kostelec nad Labem a Neratovice
ScreenShot313

Od čtenářů

Články od našich čtenářů. Svůj článek můžete zaslat na clanky@neratoviny.cz

Související články

Back to top button