Dění ve městě

Bytová družstva zvažují snižování nájmů

Současná pandemie způsobená novým typem koronaviru, která zasáhla prakticky celý svět, bude mít i vážné ekonomické důsledky. Očekává se zvýšení nezaměstnanosti, s velkými obtížemi se setkávají i OSVČ.

Některá bytová družstva v Neratovicích tak už nyní zvažují dočasné snížení nájmů, aby usnadnili svým členům a nájemníkům v očekávané složité finanční situaci, kterým může řada z nich čelit.

Bytová družstva mohou využít skutečnosti, že banky jsou v této situaci ochotné odložit splátky úvěrů, o což je ostatně požádala i vláda. Nemusí se tedy ani při významném snížení nájmů dostat do špatné finanční kondice. Zároveň lze očekávat, že dojde ke snížení úrokových sazeb centrálních bank, tedy i České národní banky. Lze tedy předpokládat možnost refinancování existujících úvěrů prostřednictvím úvěrů s nižšími úrokovými sazbami, které banky zřejmě začnou nabízet.

Zrovna tak je pro družstva výhodné snížit riziko, že nájemníci nebudou schopni platit nájmy, a udržet tak stabilitu nájemníků družstevních bytů.

Podle našich informací to chtějí některá družstva učinit formou snížení nájmu v některých měsících na symbolickou jednu korunu. Takové rozhodnutí může obvykle učinit představenstvo družstva. Dává jim to možnost rychle reagovat na vývoj ekonomické situace. Toto jednorázové odpuštění měsíčního nájmu pak mohou opakovat třeba každé tři nebo čtyři měsíce.

Snadnější pak bude i návrat k běžným nájmům, až největší nápor ekonomické krize pomine. To by bylo mnohem obtížnější například při procentuálním snížení nájmů.

V nejmenovaném bytovém družstvu se vyskytl nápad snížit nájem pouze těm, kdo o to požádají. To je samozřejmě problematické, protože by to znamenalo, že za stejnou službu budou platit různé domácnosti různé platby. Zároveň se takové řešení okamžitě vede k otázce prokazování oprávněnosti takové žádosti, což je nejen komplikované, ale také po právní stránce na velmi tenkém ledě, nemluvě o tom, že to je vysloveně živná půda pro hádky a dohady mezi členy družstva. Proto také dává mnohem větší smysl plošné snížení nájmů.

Teprve v následujících týdnech uvidíme, jak se různá bytová družstva rozhodla reagovat na nastupující ekonomickou krizi a jak dokázala využít všech možností, které v této situaci mají.

Související články

Back to top button